Friday, November 6, 2015

Nutitsirkuse võit

Uuenduskonkursi „Digimõte“ võitis "Põhja-Tallinna nutitsirkus"

Auhinna andis võitjatele üle Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Tanel Keres, selle võttis vastu Pelgulinna Gümnaasiumi õpetaja ja arendusjuht Birgy Lorenz (foto: Terje Lepp)
Projektis osalevad 4.-5. klasside õpilased ja õpetajad Pelgulinna Gümnaasiumist ja Ehte Humanitaargümnaasiumist. Esimeseks sihtrühmaks on oma kooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad, ning järgmisena partnerid Põhja-Tallinna haridusasutustest ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liidust.
Projekti raames luuakse õpiveeb, materjalide kogu, nutitsirkuse etendus ning kogutakse kokku mõtted, kuidas digipööret koolides ellu viia.
Projekti kõige suuremaks ja väljapaistvamaks eesmärgiks on aga korraldada nutitsirkuse teavitusüritus kõikides Põhja-Tallinna haridusasutustes ja ka vanaemadele-vanaisadele läbi Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu.
Pilootprojektis osalevad õpilased õpivad looma õpisisu (pilte, videoid jne), saavad kogemused nutitehnika kasutusest ainetunnis ning jagavad saadud mõtteid ja kogemusi edasi teistele.
Õpetajad õpivad projekti käigus juhendama õpilasi nutivahenditega, looma ja uurima uusi õpiobjekte ja õpilugusid, aitama õpilastel läbi viia nutitsirkuse etendust.
Žürii tõi selle projekti puhul välja järgmist:
  • uudsed tegevused, kuidas kasutada digitehnikat koolis nii, et see on õpilastele põnev, samuti välismaailmale,  
  • hea viis Eesti elukestva õppe strateegias 2020 kirjeldatud digipöörde praktiliseks rakendamiseks koolis ja selle viimine laiema üldsuse ja eri vanusegruppideni, nagu on eesmärgina kirjas ka strateegias,
  • Pelgulinna Gümnaasiumi digipöörde kogemuse laiendamine koos tõelise integratsiooniga õhinapõhisel viisil,
  • on mõeldud, kuidas kaasata kogukonda ja tutvustada projekti tulemusi laiemalt, sh teistele õpetajatele, ning kuidas nutiseadmeid õpetöös efektiivselt kasutada.
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-IKT-konverentsil-autasustati-uuenduskonkursi-Digimote-voitjaid
No comments:

Post a Comment