Monday, April 25, 2016

4 klassi õpilased koos kooli haridustehnoloogi Dmitri Mištšenko ja algklasside õpetaja Ilona Kononovaga korraldasid mängutunni teemal "Tahvelarvuti- lahe õppimine" lasteaia "Ojake" eelkooli lastele.

21. aprillil 4.B klassi õpilased koos kooli haridustehnoloogi Dmitri Mištšenko ja algklasside õpetaja Ilona Kononovaga korraldasid mängutunni teemal "Tahvelarvuti- lahe õppimine" lasteaia "Ojake" eelkooli lastele ja näitasid, kuidas saab õppida tahvelarvuti abil, kasutades õppemänge.
Lapsed mängisid tähtedega, kirjutasid neid ja lahendasid matemaatika ja inimeseõpetuse ülesandeid. Koolieelikud olid väga aktiivsed ja õppisid meelsasti.


No comments:

Post a Comment